Аса және ыңғайлы азық-түлік қалдықтарды ашықтан табысқа қабілетті шешімі әзірлеу
Аса және ыңғайлы азық-түлік қалдықтарды ашықтан табысқа қабілетті шешімі әзірлеу
Жұмыс принципі
Алдына
Соңына
1 кг азық-түлік қалдықтар
3—5 сағат
≈100 г
Smartcara көмекшілігімен не перерабаттауға болады?
Әдетте барлығы:
Тағамдардың қалдықтары
Себзелер, салаттар, көкөніс
Жеміс, күрім, дәмділер
Қазіргі мяс және құс түрлері, ковбасалардың барлығы
Құс түрінің кішкентай сүрейтін сықырлары
Все виды мяса и птицы, колбасы
Мелкие косточки птицы
Рыба и морепродукты
Балық және деңіз дайындалу өнімдері
Тамақтан жасалған таза (қабырғасымен және қабырғасыз) тұқым
Нан-шеберлік өнімдер
Кофе жыры және шай листтері (пакетімен бірге)
Тағамдардың қалдықтары

Себзелер, салаттар, көкөніс

Жеміс, күрім, дәмділер

Қазіргі мяс және құс түрлері, ковбасалардың барлығы

Құс түрінің кішкентай сүрейтін сықырлары
Балық және деңіз дайындалу өнімдері

Тамақтан жасалған таза (қабырғасымен және қабырғасыз) тұқым

Нан-шеберлік өнімдер

Кофе жыры және шай листтері (пакетімен бірге)
Өңделу үшін жарамсыз
Мысыр (кочерыжка)
Қасым шаршысы (қайық) және қуаты солқылары
Моллюсктардың тымыры
Шекер, крахмал мен май
Ұлы сүрейтін сықырлар
Тасы
Металл
Жылыт
Пластик
Каучук
Картон және қатты қағаз
Басқа органикалық эмес мағыналы заттар
...
Қатты отылар импеллер (ығушы) жұмысын тоқтатып, суштар қамерасының антипригарлық мәнін зиян айтатын және дегидратациялық болмайтын заттар*
* Дегидратация - өнімнің құрамын өзгерту үшін бұлттың алып тасталу процессі
Мысыр (кочерыжка)

Қасым шаршысы (қайық) және қуаты солқылары

Моллюсктардың тымыры

Шекер, крахмал мен май

Ұлы сүрейтін сықырлар

Тасы
Металл

Жылыт

Пластик

Каучук

Картон және қатты қағаз

Басқа органикалық эмес мағыналы заттар
Қатты отылар импеллер (ығушы) жұмысын тоқтатып, суштар қамерасының антипригарлық мәнін зиян айтатын және дегидратациялық болмайтын заттар*
Қатты отылар импеллер (ығушы) жұмысын тоқтатып, суштар қамерасының антипригарлық мәнін зиян айтатын және дегидратациялық болмайтын заттар*
* Дегидратация - өнімнің құрамын өзгерту үшін бұлттың алып тасталу процессі
Өзіндік тазалаштырушы жинау мен орнатуды қажет етпей, жұмыс істеуге дайын
Өңдеу түсіруді батысты түрде түсіріп алу түймесін басу арқылы басталады.
Басқару жеңілдігі
Бактериялар мен патогендік микроорганизмдердің 99,9% стерилизациялануы.
Гигиена
Өзі қажет болатын мерзімді анықтайды - олға қажет болатын дейін жұмыс істейді.
Ақылды переработка бақылау жүйесі
Ауаның күйінен, бактериялардан және микроорганизмдерден тазалау.
Қозғалу жүйесінің ерекшелікті нейтрализация технологиясы
Жағымдықты қамтымайды, тек 0,5 кВт/сағ (1,2 кВт цикл бойынша).
Төмен енергия тасымалдауы
Өзгертпесін кішкентай қырлы мүлшікке дайындайды.
Қуантай және күшті жұмыс істейді
Суды қосып, құрылым өзі туралы ойланады.
Өздік тазалау жүйесі

Аллергендерді, бактерияларды және патогендердің нейтрализациясы. Сіздің үйіңіздегі гигиена

Утилизатор мен измельчительді салыстыру*
* Жаңа пайдаланушылардың шешімтері негізінде
Ығушы
Жинау және орнату қажет
Тазалаштырушы
Жинау және орнату қажет емес
Ығушы
Шашық және титрету ықпалы ығушу процесінде
Тазалаштырушы
Тазалаштыру барлық кезеңдерінде титрету және шашықтың жоқтығы
Орнату
Жұмыс
Измельчитель
Требуются дополнительные средства для чистки
Утилизатор
Требуется только вода, система самоочистки работает автоматически
Чистка
Измельчитель
Не перерабатывает волокнистые продукты (кожу курицы и рыбы, мягкую кожуру), а также крупные кости, кочерыжки
Утилизатор
Не перерабатывает крупные кости и кочерыжки
Переработка продуктов
Измельчитель
Вибрация устройства может привести сначала к частичной, а затем полной потери соединения с мойкой и падению измельчителя (бюджетные модели) Вероятные ошибки эксплуатации приводят к быстрому затуплению ножей и засорению клапанов. Не подходит для акриловых раковин.
Утилизатор
Необходима смена фильтров раз в 2—3 месяца. Средний срок работы ножей от 1—3 лет.
Особенности эксплуатации
Измельчитель
Отходы сливаются в канализацию, что может способствует быстрому заиливанию очистных систем.
Утилизатор
Перерабатывает отходы в сухую мульчу, которая может быть использована в качестве добавки для удобрения.
Экологичность
Ығушы
Тазалауды қосымша құралдарды қажет етеді
Тазалаштырушы
Тек су қажет, өздік тазалау жүйесі автоматты түрде жұмыс істейді
Тазалау
Ығушы
Жуғыш өнімдерді (теңдік жиі, балық және толық кірім) және үлкен сүрейтін сықырларды, көкіректерді өңделмейді
Тазалаштырушы
Ұлы сүрейтін сықырларды және көкіректерді өңделмейді
Өнімдердің қайта өңделуі
Измельчитель
Вибрация устройства может привести сначала к частичной, а затем полной потери соединения с мойкой и падению измельчителя (бюджетные модели) Вероятные ошибки эксплуатации приводят к быстрому затуплению ножей и засорению клапанов. Не подходит для акриловых раковин.
Утилизатор
Необходима смена фильтров раз в 2—3 месяца. Средний срок работы ножей от 1—3 лет.
Особенности эксплуатации
Измельчитель
Отходы сливаются в канализацию, что может способствует быстрому заиливанию очистных систем.
Утилизатор
Перерабатывает отходы в сухую мульчу, которая может быть использована в качестве добавки для удобрения.
Экологичность
Ығушы
Құрылғының титретуі алдында мойкага толықтықсиз, соңында ығушының (бюджетті модельдер) түзетуіне дейін бекітілгеніне жол ашу мүмкіндік береді. Эксплуатацияда мүмкінге келетін қателер ножтерді жылдам кесуге және клапандарды азарлауға әкеледі. Акрилді раковиндерге жарамайды
Тазалаштырушы
Фильтрлерді 2—3 айда 1 рет ауыстыру қажет. Нождардың орташа жұмыс уақыты 1—3 жыл
Іске асыру маңызды нұсқалары
Ығушы
Зұлымдықтар канализацияға суылып, тазалық жүйелерін жылдам засорлауға әкеледі
Тазалаштырушы
Жатық мүлшікке отыларды өңдеуге болады, ол удобырлық көмірлік ретінде қосымша ретінде қолдануға болады
Экологиялық дайындық
Ығушы
Жинау және орнату қажет
Тазалаштырушы
Жинау және орнату қажет емес
Измельчитель
Шум и вибрация во процессе измельчения
Утилизатор
Отсутствие вибрации и шума на всех этапах утилизации
Орнату
Работа
Измельчитель
Требуются дополнительные средства для чистки
Утилизатор
Требуется только вода, система самоочистки работает автоматически
Чистка
Измельчитель
Не перерабатывает волокнистые продукты (кожу курицы и рыбы, мягкую кожуру), а также крупные кости, кочерыжки
Утилизатор
Не перерабатывает крупные кости и кочерыжки
Переработка продуктов
Измельчитель
Вибрация устройства может привести сначала к частичной, а затем полной потери соединения с мойкой и падению измельчителя (бюджетные модели) Вероятные ошибки эксплуатации приводят к быстрому затуплению ножей и засорению клапанов. Не подходит для акриловых раковин.
Утилизатор
Необходима смена фильтров раз в 2—3 месяца. Средний срок работы ножей от 1—3 лет.
Особенности эксплуатации
Измельчитель
Отходы сливаются в канализацию, что может способствует быстрому заиливанию очистных систем.
Утилизатор
Перерабатывает отходы в сухую мульчу, которая может быть использована в качестве добавки для удобрения.
Экологичность
Ығушы
Шашық және титрету ықпалы ығушу процесінде
Тазалаштырушы
Тазалаштыру барлық кезеңдерінде титрету және шашықтың жоқтығы
Жұмыс
Измельчитель
Требуются дополнительные средства для чистки
Утилизатор
Требуется только вода, система самоочистки работает автоматически
Чистка
Измельчитель
Не перерабатывает волокнистые продукты (кожу курицы и рыбы, мягкую кожуру), а также крупные кости, кочерыжки
Утилизатор
Не перерабатывает крупные кости и кочерыжки
Переработка продуктов
Измельчитель
Вибрация устройства может привести сначала к частичной, а затем полной потери соединения с мойкой и падению измельчителя (бюджетные модели) Вероятные ошибки эксплуатации приводят к быстрому затуплению ножей и засорению клапанов. Не подходит для акриловых раковин.
Утилизатор
Необходима смена фильтров раз в 2—3 месяца. Средний срок работы ножей от 1—3 лет.
Особенности эксплуатации
Измельчитель
Отходы сливаются в канализацию, что может способствует быстрому заиливанию очистных систем.
Утилизатор
Перерабатывает отходы в сухую мульчу, которая может быть использована в качестве добавки для удобрения.
Экологичность
Ығушы
Тазалауды қосымша құралдарды қажет етеді
Тазалаштырушы
Тек су қажет, өздік тазалау жүйесі автоматты түрде жұмыс істейді
Тазалау
Измельчитель
Не перерабатывает волокнистые продукты (кожу курицы и рыбы, мягкую кожуру), а также крупные кости, кочерыжки
Утилизатор
Не перерабатывает крупные кости и кочерыжки
Переработка продуктов
Измельчитель
Вибрация устройства может привести сначала к частичной, а затем полной потери соединения с мойкой и падению измельчителя (бюджетные модели) Вероятные ошибки эксплуатации приводят к быстрому затуплению ножей и засорению клапанов. Не подходит для акриловых раковин.
Утилизатор
Необходима смена фильтров раз в 2—3 месяца. Средний срок работы ножей от 1—3 лет.
Особенности эксплуатации
Измельчитель
Отходы сливаются в канализацию, что может способствует быстрому заиливанию очистных систем.
Утилизатор
Перерабатывает отходы в сухую мульчу, которая может быть использована в качестве добавки для удобрения.
Экологичность
Ығушы
Жуғыш өнімдерді (теңдік жиі, балық және толық кірім) және үлкен сүрейтін сықырларды, көкіректерді өңделмейді
Тазалаштырушы
Ұлы сүрейтін сықырларды және көкіректерді өңделмейді
Өнімдердің қайта өңделуі
Измельчитель
Вибрация устройства может привести сначала к частичной, а затем полной потери соединения с мойкой и падению измельчителя (бюджетные модели) Вероятные ошибки эксплуатации приводят к быстрому затуплению ножей и засорению клапанов. Не подходит для акриловых раковин.
Утилизатор
Необходима смена фильтров раз в 2—3 месяца. Средний срок работы ножей от 1—3 лет.
Особенности эксплуатации
Измельчитель
Отходы сливаются в канализацию, что может способствует быстрому заиливанию очистных систем.
Утилизатор
Перерабатывает отходы в сухую мульчу, которая может быть использована в качестве добавки для удобрения.
Экологичность
Ығушы
Құрылғының титретуі алдында мойкага толықтықсиз, соңында ығушының (бюджетті модельдер) түзетуіне дейін бекітілгеніне жол ашу мүмкіндік береді. Эксплуатацияда мүмкінге келетін қателер ножтерді жылдам кесуге және клапандарды азарлауға әкеледі. Акрилді раковиндерге жарамайды
Тазалаштырушы
Фильтрлерді 2—3 айда 1 рет ауыстыру қажет. Нождардың орташа жұмыс уақыты 1—3 жыл
Іске асыру маңызды нұсқалары
Измельчитель
Отходы сливаются в канализацию, что может способствует быстрому заиливанию очистных систем.
Утилизатор
Перерабатывает отходы в сухую мульчу, которая может быть использована в качестве добавки для удобрения.
Экологичность
Ығушы
Зұлымдықтар канализацияға суылып, тазалық жүйелерін жылдам засорлауға әкеледі
Тазалаштырушы
Жатық мүлшікке отыларды өңдеуге болады, ол удобырлық көмірлік ретінде қосымша ретінде қолдануға болады
Экологиялық дайындық
Smartcara жұмыста
Подписывайтесь
на наш Instagram
SmartCARA—
ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требующий специального монтажа.
Легким касанием, при высокотемпературной сушке, тихо и мощно дробит мелкие косточки, очистки и остатки еды в мелкую мульчу, стерилизуя и убирая все запахи, сокращая объем в 10 раз сразу на кухне за 3-5 часов.
Полученный органический остаток высокопитательный и можно использовать для удобрения растений, что научно доказано.
Переработанная масса без неприятных запахов и бактерий, поэтому выбрасывая излишние остатки в мусорное ведро, вы избавитесь от этого неприятного нюанса, а прочие твердые отходы уже не смешиваются с жидкими пищевыми отходами, могут быть отсортированы и вторично использованы.
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ,
ПОПАДАЯ НА ПОЛИГОН ОНИ ВЫРАБАТЫВАЮТ МЕТАН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ.
Короткое видео о том как работает smartCARA
Platinum (PCS-350)
Короткое видео о том как работает smartCARA Platinum (PCS-350)
Короткое видео о том как работает smartCARA
Platinum (PCS-350)
Короткое видео
о том как работает smartCARA
Platinum (PCS-350)
Короткое видео о том как работает smartCARA
(CS25, PCS-350)
Короткое видео
о том как работает smartCARA
(CS25, PCS-350)
SmartCARA—ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требующий специального монтажа. Легким касанием, при высокотемпературной сушке, тихо и мощно дробит мелкие косточки, очистки
и остатки еды в мелкую мульчу, стерилизуя и убирая все запахи, сокращая объем в 10 раз сразу на кухне за 3—5 часов. Полученный органический остаток высокопитательный и можно использовать для удобрения растений, что научно доказано. Переработанная масса не имеет никаких неприятных запахов и без бактерий, поэтому выбрасывая излишние остатки в мусорное ведро,
вы избавитесь от этого неприятного нюанса, а прочие твердые отходы уже
не смешиваются с жидкими пищевыми отходами, могут быть отсортированы
и вторично использованы.
SmartCARA—ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требующий специального монтажа. Легким касанием, при высокотемпературной сушке, тихо и мощно дробит мелкие косточки, очистки и остатки еды в мелкую мульчу, стерилизуя и убирая все запахи, сокращая объем в 10 раз сразу на кухне за 3—5 часов. Полученный органический остаток высокопитательный и можно использовать для удобрения растений, что научно доказано. Переработанная масса не имеет никаких неприятных запахов и без бактерий, поэтому выбрасывая излишние остатки в мусорное ведро,
вы избавитесь от этого неприятного нюанса, а прочие твердые отходы уже не смешиваются с жидкими пищевыми отходами, могут быть отсортированы и вторично использованы.
SmartCARA—ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требующий специального монтажа. Легким касанием, при высокотемпературной сушке, тихо
и мощно дробит мелкие косточки, очистки и остатки еды в мелкую мульчу, стерилизуя и убирая все запахи, сокращая объем в 10 раз сразу на кухне за 3—5 часов. Полученный органический остаток высокопитательный и можно использовать для удобрения растений, что научно доказано. Переработанная масса не имеет никаких неприятных запахов и без бактерий, поэтому выбрасывая излишние остатки
в мусорное ведро, вы избавитесь от этого неприятного нюанса, а прочие твердые отходы уже не смешиваются с жидкими пищевыми отходами, могут быть отсортированы и вторично использованы.
Smartcara - азаматты мазақтама пен жоғары дайындықты талап етпейтін күйділер үшін күзет мүлік бойынша құтақтаушы. Осы уақытқа дейінгі мезгіл бар болса бір пәнде қосылады, жедел қазіргі уақытта орналасу талап етілмейді. Бір пәнге жылдам жығылысты болжамдау режимін қосылады, тамақ қалдықтарын, тазаулары мен тазаларды жедел жылыту процессі жұмсау тиіс, оларды тірі мұздыққа, жылуға дейін 3-5 сағат ішінде 10 рет берілген үшін. Еко-фильтр барлық кедейлі коктейлдер мен бактерияларды жойға жатады, сондай-ақ күзетті мазақтама кухненізді комфортты және қауіпсіз етеді. Алдыңғы органикалық кедейлі сатпайды және заттың қайта қолдануына арналған өте қысқа уақыт бар. Әншілік қалдықты жоғалтып, кедейлі кедейлі табылмайды және күй салмайды. Сіздің ауыр құтақтарыңыздың өріспейтін қабырғалары әрқашан таза, аяқталған мақсаттарға арналған.
SmartCARA—ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требующий специального монтажа. Одним касанием включается режим высокотемпературной сушки, осуществляется процесс тихого и мощного дробления косточек, очисток и остатков еды в мелкую мульчу, сокращая при этом начальный объём
в 10 раз всего за 3—5 часов.

Умный эко-фильтр нейтрализует все неприятные запахи и бактерии, делая вашу кухню комфортной и безопасной. Полученный органический остаток может использоваться в качестве высокопита- тельного удобрения, что научно доказано. Мульча хранится длительное время, не портится и не источает запах. Ваше мусорное ведро остаётся чистыми, а твёрдые отходы могут быть отсортированы и вторично использованы.
SmartCARA—ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требующий специального монтажа. Одним касанием включается режим высокотемпературной сушки, осуществляется процесс тихого и мощного дробления косточек, очисток и остатков еды в мелкую мульчу, сокращая при этом начальный объём в 10 раз всего за 3—5 часов.

Умный эко-фильтр нейтрализует все неприятные запахи и бактерии, делая вашу кухню комфортной и безопасной. Полученный органический остаток может использо-ваться в качестве высокопитательного удобрения, что научно доказано. Мульча хранится длительное время, не портится и не источает запах. Ваше мусорное ведро остаётся чистыми, а твёрдые отходы могут быть отсортированы и вторично использованы.
SmartCARA—ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требующий специального монтажа. Одним касанием включается режим высокотемпературной сушки, осуществляется процесс тихого и мощного дробления косточек, очисток и остатков еды в мелкую мульчу, сокращая при этом начальный объём
в 10 раз всего за 3—5 часов. Умный эко-фильтр нейтрализует все неприятные запахи и бактерии, делая вашу кухню комфортной и безопасной. Полученный органический остаток может использоваться в качестве высокопита-тельного удобрения, что научно доказано. Мульча хранится длительное время, не портится и не источает запах. Ваше мусорное ведро остаётся чистыми, а твёрдые отходы могут быть отсортированы и вторично использованы.
Smartcara—ультрасовременный утилизатор пищевого мусора для кухни, простой в использовании и не требу-ющий специального монтажа. Одним касанием включается режим высоко-температурной сушки, осуществляется процесс тихого и мощного дробления косточек, очисток и остатков еды
в мелкую мульчу, сокращая при этом начальный объём в 10 раз всего за 3—5 часов. Умный эко-фильтр нейтрализует все неприятные запахи и бактерии, делая вашу кухню комфортной и без-опасной. Полученный органический остаток может использоваться в ка-честве высокопитательного удобрения, что научно доказано. Мульча хранится длительное время, не портится
и не источает запах. Ваше мусорное ведро остаётся чистыми, а твёрдые отходы могут быть отсортированы
и вторично использованы.
Мы используем cookies. Соглашение об использовании